Wegenwerken

VOOR ACTUELE WEGENWERKEN, RAADPLEEG DE NIEUWSPAGINA (=homepage) 'Openbare werken - verkeer'

Je kan ook informatie krijgen:
bij de dienst openbare werken - tel: 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be.
bij de lokale politie - tel: 016 46 18 80 - pz.lubbeek.wijk.bierbeek@police.belgium.eu.  


Meldingen van gebreken

De dienst Openbare Werken staat in voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen. Opmerkingen over de staat van de wegen (bijvoorbeeld putten) kan je aan deze dienst doorgeven – tel: 016 46 87 89 of openbarewerken@bierbeek.be.

Wegenwerken in Vlaanderen

Op www.wegenwerken.be vind je een overzicht van de geplande werken op de Vlaamse snelwegen en gewest- en gemeentewegen (zoals de N3 - Tiensesteenweg). Wil je weten waar er gewerkt wordt in jouw buurt, dan kom je dit hier te weten.

Gebreken aan de toestand van de weg kan je melden op www.meldpuntwegen.be. Op www.meldpuntfietspaden.be kan je knelpunten voor fietsers signaleren.

Minder-hindermaatregelen voor de middenstand

Het is voor niemand fijn wanneer de straat wordt opgebroken. Voor handelaars is het helemaal lastig. Klanten en leveranciers geraken nog moeilijk bij hun zaak en hun inkomsten dalen onvermijdelijk. De kosten zoals huur, lonen en leningen blijven echter even hoog. Om die moeilijke periodes te helpen overbruggen kan een handelaar een beroep doen op een hele reeks maatregelen. Gedetailleerde informatie vind je op www.unizo.be.

Ook het participatiefonds heeft een speciale compensatieregeling als je handelszaak hinder ondervindt van openbare werken. Een attest van minder hinder kan je bekomen via openbarewerken@bierbeek.be.
Meer info: Participatiefonds - De Lignestraat 1, 1000 Brussel – tel: 02 210 87 91 www.openbarewerken-zelfstandigen.be.

delen print naar pdf afdrukken