‘Zo Dichtblij’ laat het hart van onze gemeente kloppen!

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert de gemeente in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’.

De deelnemende handelaars en ondernemers zullen leuke posters uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil ‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en detailhandel, horeca én ondernemerschap in en rond de kern stimuleren. Want ook diensten, creatievelingen en kleinschalige productie brengen het centrum tot leven. Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars en ondernemers hun klanten daarom met een lot (of twee, indien je hen te voet of met de fiets bezoekt).

Klanten van deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten kunnen registreren op www.zodichtblij.be en maken kans op een mooie lokale prijs. ‘Zo Dichtblij’ draagt ook op andere vlakken bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Tijdens de campagne willen we bestaande en nieuwe activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zoveel mogelijk inwoners samenbrengen. Zo doen we Bierbeek echt bruisen!

We roepen de verenigingen en buurtgroepen op om activiteiten op te zetten rond de thema’s ondernemende kern, kwaliteitsvolle leefomgeving, vlotte mobiliteit, voeding van eigen bodem, circulaire economie of hernieuwbare energie. We nodigen iedereen uit mee werk te maken van een leefbare gemeente!

Meer info op www.zodichtblij.be of bij de ambtenaren milieu, duurzaamheid of lokale economie: milieu@bierbeek.be of economie@bierbeek.be.