Werken aan de rotonde in Bierbeek

Vanaf 5 maart starten werken aan de aansluiting van de fietspaden van de Neervelpsestraat en de Opvelpsestraat op de rotonde in Bierbeek. Deze werken zullen verkeershinder veroorzaken voor het verkeer tussen Bierbeek en Opvelp. Gedurende de werken zal het verkeer geregeld worden met verkeerslichten. In de paasvakantie zal de rotonde zelfs enkele dagen afgesloten worden voor autoverkeer. Er wordt dan een omleiding voorzien.

Neervelpsestraat

De aannemer Liema legt momenteel de fietspaden aan de kant van de pare huisnummers aan. De Neervelpsestraat blijft dus afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen plaatselijk verkeer, zwakke weggebruikers en de bussen van De Lijn mogen erdoor. De gemeente en de lokale politie wijzen erop dat de omleidingsweg via Neervelp en Opvelp verloopt en zullen streng toezien op het verbod - desnoods boetes opleggen.

Intussen wordt het nieuw aangelegde fietspad aan de onpare huisnummers afgewerkt, zodat dit eerstdaags (na aanbrengen van de verkeersborden) in gebruik kan genomen worden. Fietsers en voetgangers kunnen dus wel de Neervelpsestraat blijven gebruiken.

Korbeek-Lo

In Korbeek-Lo zijn er nog werken bezig in de Nieuwstraat. Na de werken aan de nutsleidingen zullen nieuwe voetpaden aangelegd worden. Gelieve daar op te letten voor voetgangers en fietsers.

Ook de brug aan de Huizekensstraat nadert zijn voltooiing. Deze zal af zijn tegen het begin van de lente zodat de fietsers langs daar een alternatieve route naar Leuven kunnen volgen.

Bruulverkaveling

De derde fase van de Bruulverkaveling komt eraan: er worden 11 koopkavels aangeboden, 15 koopwoningen en er worden ook 21 sociale woningen gebouwd. Vooraf moeten eerst riolering, nutsvoorzieningen en een wegenis aanelegd worden.   

Meer info dienst openbare werken - 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be.