Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in Lebbeke (Oost-Vlaanderen). Vorige week werd een vergiftigde zwaan aangetroffen in Oud-Heverlee.

Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden en blijft de ophokplicht verplicht. Kippen en ander pluimvee moeten op het hok of onder netten gehouden worden, zodat er geen contact mogelijk is met in het wild levende vogels. 

Op 28 februari 2017 kwam er een zeer beperkte versoepeling. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

 • Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:
  o   Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
  o   Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.
 • Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:
  o   Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
  o   Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
    - De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
    - Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Meer informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Lieve Busschots 0477 59 83 93.