Start omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. De samenvoeging van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning tot omgevingsvergunning zal zorgen voor een eenvoudigere en snellere vergunningsverlening met een minimum aan lasten voor inwoners en bedrijven.

Net zoals de meeste gemeenten, zal de gemeente Bierbeek pas starten met de omgevingsvergunning vanaf 1 juni 2017. Tot dan gelden nog de procedures die van toepassing waren in het verleden.

Meer info op www.omgevingsloket.be. Architecten kunnen hun aanvragen al digitaal indienen via dit kanaal. Je kan ook meer info verkrijgen aan het loket 'omgeving' in het gemeentehuis.