Openbare werken

Omleiding Lovenjoel centrum 1 mei

Opgelet: naar aanleiding van de rommelmarkt van Ave Regina op maandag 1 mei 2017, wordt er in de Stationsstraat (tussen de Keizerstraat en de Kerselaarlaan) en de Kerselaarlaan te Lovenjoel éénrichtingsverkeer ingesteld. Het éénrichtingsverkeer gaat in van 7u ’s morgens en geldt tot 19u. De Stationsstraat is enkel toegankelijk komende van de Tiensesteenweg, richting Kerselaarlaan. De Kerselaarlaan is enkel toegankelijk komende van de Stationsstraat, richting Tiensesteenweg. De lokale politie zal ter plaatse zijn om alles in goede banen te leiden.

Afbraak Hof van Bierbeek

Vanaf dinsdag 18 april is er verkeershinder te verwachten aan het kruispunt Dorpsstraat-Bergstraat. De afbraakwerken aan de oude dancing verlopen niet zo vlot als voorzien. De arbeiders dienen een betonnen dekplaat te verwijderen die niet op de plannen stond. Om deze te verwijderen moet men gebruik maken van een hydraulische kniptang. Kapot kloppen is hier geen optie.
Vrijdagavond  07 april  zal men de werf volledig afsluiten met herashekken. De week van 10 tot en met 14 april is het bouwverlof. Op dinsdag 18 april 2017 zal men dan verder werken aan de afbraak. De volledige afbraak zal vermoedelijk nog een volledige week in beslag nemen.
Er zal echter steeds een doorgang voorzien worden voor alle verkeer in de richting van de Ruisbroekstraat tijdens het verder verloop van de werken.

Hoegaardsestraat (Leuven) onderbroken

Na de zomer starten Aquafinwerken in de Hoegaardsestraat in buurgemeente Leuven. Vermits deze straat ook gebruikt wordt door fietsers komende van de Herpendalstraat (Bierbeek) is het belangrijk om dit bericht aan te kondigen.  Tot 24 april wordt het kruispunt Herpendalstraat - Hoegaardsestraat VOLLEDIG ONDERBROKEN, ook voor fietsers en voetgangers. Er wordt een aquadrain geplaatst, waardoor het te moeilijk en te gevaarlijk is om daar passanten door te laten. We raden iedereen aan om de as Vengerstraat-Oudebaan te gebruiken om naar Leuven te fietsen.

Nieuwe fietspaden Neervelpsestraat (tot bovenheide)

Dit voorjaar start de heraanleg van de fietspaden langs de Neervelpsestraat. Vanaf mei zullen de nutsmaatschappijen starten met voorbereidende werken. Fietsers en voetgangers moeten dan plaatselijk op de rijweg rijden. De hinder is weliswaar plaatselijk, maar wij roepen iedereen op om voorzichtig te zijn en je aan de snelheidsregeling te houden

Nadien zal de aannemer de betonplaten beginnen uitbreken. Op dat moment gaat een grote omleiding van start via Opvelp en Neervelp. Alleen bussen van De Lijn, fietsers en voetgangers kunnen via de Neervelpsestraat blijven rijden.

Nieuw fietspad Naamsesteenweg

Fietsen langs de Naamsesteenweg in het Meerdaalwoud wordt binnenkort aangenamer: op het laatste gedeelte (grondgebied van Bierbeek) tussen het ecoduct en de grens met Hamme-Mille wordt een parallel apart liggend fietspad aangelegd op de oude trambedding. Slecht nieuws is wel dat hierdoor het bestaande fietspad opgebroken wordt. Er is een verplicht omleidingstraject voorzien door het bos via onverharde wegen.

Meer info bij de dienst openbare werken - tel: 016 46 87 89openbarewerken@bierbeek.be of wijkkantoor van de Lokale Politie - tel: 016 46 18 80wijkbierbeek@pzlubbeek.be.

Nieuw verkeerscirculatieplan in Leuven

Meer info over het nieuwe verkeerscirculatieplan op www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/circulatieplan/. Omwille van de werken aan het kruispunt Tiensesteenweg-Martelarenlaan is er filevorming op de Tiensesteenweg (N3). Neem bij voorkeur de fiets of de bus om naar Leuven te gaan.

Andere wegenwerken

Meer info op www.wegenenverkeer.be/werken/.