- EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) (m/v) VOOR DE DIENST OPENBARE WERKEN in contractueel verband
- EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) (m/v) VOOR DE GROENDIENST in contractueel verband.
 
(met aanleg wervingsreserve voor 3 jaar)

Als geschoold arbeider bij de dienst Openbare Werken verricht je specifieke technische onderhouds- of uitvoeringstaken (wegennet, fiets- en voetpaden,…), arbeidstaken i.v.m. gebouwen (schilderen, elektriciteit, metselwerk, vloeren, …), logistieke ondersteuning bij plechtigheden en manifestaties, ijzelbestrijding, eventueel bestuurderstaken (auto, tractor, kraan, vrachtwagen), …

Als geschoold arbeider bij de groendienst sta je in voor het onderhoud van aanplantingen en kerkhoven, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines, …

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)
  5. slagen voor de selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef)
  6. houder zijn van een rijbewijs B, en zeker van een rijbewijs C, is een pluspunt

Contract : voltijds contract van onbepaalde duur

Interesse ?

Kandidaturen uiterlijk op 15 september 2017 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek, samen met een uitgebreid cv, een recent uittreksel uit het strafregister en eventueel een kopie van het rijbewijs. Vermeld duidelijk voor welke functie u wenst te solliciteren; kandideren voor beide functies kan uiteraard ook.

Inlichtingen : personeelsdienst – Frans Moldenaers – (016) 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

De selectieprocedure en de selectiecriteria vind je hier (PDF)