Burgerbevraging: horen, zien en spreken

Een aantrekkelijke en aangename gemeente om te leven, wonen en werken is belangrijk voor ons allemaal. Om een zicht te krijgen op de opvattingen en wensen van onze inwoners, gaat het gemeentebestuur een heus onderzoek doen. Wat zijn onze sterke punten en wat zijn de aandachtspunten? Wat moet dringend of anders worden aangepakt?

Daarom heeft de gemeente de opdracht gegeven aan onafhankelijk onderzoeksbureau CC Consult om een grootschalige bevraging te organiseren. Volgende week valt er bij 1400 willekeurig (uit het bevolkingsregister) gekozen inwoners vanaf 16 jaar een vragenlijst in de brievenbus. De vragen kunnen zowel op papier als digitaal worden ingevuld.

Alle thema’s komen aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden onze inwoners van de dienstverlening van gemeente, van OCMW en politie, wat met de communicatie, ...

Wij hopen dat de resultaten nuttige informatie aanleveren om de dienstverlening in de toekomst te verbeteren. Hierbij dan ook een warme oproep aan de geselecteerde inwoners om de vragenlijst zeker in te vullen.

Het onderzoek zal resulteren in een rapport dat ter beschikking wordt gesteld aan alle Bierbeekse politieke partijen en andere geïnteresseerden. Op deze manier wordt mee de basis gelegd voor de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning in de volgende legislatuur.

Meer info bij de dienst communicatie - 016 46 01 75 - info@bierbeek.be