Bierbeek dooft selectief de lichten vanaf 2 januari 2017!

Op 7 april 2016 keurde de gemeenteraad het Bierbeeks lichtplan goed. Dit plan houdt in dat de lichten ’s nachts worden gedoofd tussen 24 uur en 5 uur, en dit 7 dagen op 7. Door een onverwachts bekabelingsprobleem diende het lichtplan aangepast te worden voor de deelgemeente Opvelp. Het alternatief plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 10 november 2016. Het deels doven van de openbare verlichting zorgt voor een besparing van 40 ton CO2-uitstoot per jaar en een mooie stap in het klimaatplan. Bovendien levert dit een financiële besparing van meer dan € 28.000 per jaar op aan de belastingbetaler .

Met het nieuwe jaar zetten we ook dit lichtplan in. Concreet wil dit zeggen dat vanaf 2 januari het doven van de openbare verlichting gradueel zal doorgevoerd worden doorheen de hele gemeente. Het licht zal in de loop van de eerste week van januari overal doven. Het licht blijft wél gedeeltelijk aan in een aantal drukkere doorgangsstraten tussen de verschillende buur- en deelgemeenten. Tot slot werden in straten waar de lichten gedoofd worden, de wegversmallingen of gevaarlijke bochten voorzien van extra geleidende belijning of led-signalisatie.

Heb je nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het lichtplan of de signalisatie dan kan je deze altijd doorgeven via signalisatie@bierbeek.be. Meer informatie bij de millieudienst - 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be.

Ter info: waar blijft het licht wél branden?

Het licht blijft wél gedeeltelijk aan in een aantal drukkere doorgangsstraten tussen de verschillende buur- en deelgemeenten. Het gaat om volgende straten:

 • Bevekomsestraat,
 • Bierbeekstraat,
 • Bruulstraat,
 • Dassenstraat,
 • Dorpsstraat,
 • Hoegaardsesteenweg,
 • Hoogstraat,
 • Korbeek-Losestraat,
 • Lovenjoelsestraat,
 • Neervelpsestraat,
 • Opvelpsestraat,
 • Pastoriestraat,
 • Pellenbergstraat,
 • Speelpleinstraat en Wijnenberg,
 • Stationsstraat,
 • Tiensesteenweg,
 • Waversesteenweg.

Hier blijft de openbare verlichting gedeeltelijk branden aan versmallingen, bochten en de kruispunten met zijstraten. Tot slot voorzien we in straten waar de lichten gedoofd worden, de wegversmallingen of gevaarlijke bochten van extra geleidende belijning en led- of andere signalisatie.

Ongeruste inwoners

Ondertussen kwamen al enkele opmerkingen binnen van inwoners. Een verandering vraagt altijd een aanpassing. De gemeente is echter niet over een nacht ijs gegaan. We vroegen raad aan andere gemeenten waar de verlichting 's nachts al langer gedoofd is, zoals Herselt en Scherpenheuvel-Zichem. Bovendien zal het lichtplan regelmatig geëvalueerd worden, zo besliste de gemeenteraad unaniem op 3 december 2015. 

Wat met de veiligheid?

In tegenstelling tot wat sommigen denken, komt de verkeersveiligheid niet in het gedrang. Studies tonen op overtuigende wijze aan dat het rijgedrag roekelozer wordt als de weg beter verlicht is. Fel verlichte straten geven evenzeer een vals gevoel van veiligheid wat tot dramatische onoplettendheid kan leiden. Bovendien heeft Bierbeek de wegsignalisatie aangepast: waar de lichten gedoofd worden, is er extra geleidende belijning en led- of andere signalisatie voorzien.

Inbraken voorkomen

Sommige inwoners maken zich ook zorgen over een stijging van de inbraken. Ook dit kan met cijfers weerlegd worden. Het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting zorgt niet voor meer inbraken. Inbrekers laten zich nu immers ook niet afschrikken door de verlichte straten. De meeste inbraken gebeuren overigens in de schemerzone en niet midden in de nacht. Dieven die toch ’s nachts te werk gaan, breken vooral in tijdens de vroege uurtjes wanneer er bijna niemand op straat is. Tot slot: ook in andere gemeenten waar de straatverlichting gedoofd wordt, ziet men geen toename van het aantal inbraken.

Zelf bij verlichten als je dat wenst

Wist je dat de straatverlichting voor inbrekers zelfs eerdereen bondgenoot dan een afschrikmiddel betekent? Als het pikdonker is, zal de inbreker zelf lichtbronnen moeten gebruiken.
Wie toch meer licht wil, kan natuurlijk altijd een extra buitenlicht met bewegingssensor: wanneer je de oprit oprijdt of een bezoeker de deur nadert, springt de verlichting aan. Na enkele minuten gaat het licht terug uit. Veel beter dan de verlichting de hele nacht te laten branden. Vanzelfsprekend stel je de bewegingsmelder goed af: het is niet de bedoeling dat de verlichting aanspringt elke keer wanneer er een zuchtje wind de struik beweegt of als de kat van de buren langsloopt.

Bovendien beloofde de lokale politie de nachtelijke patrouilles in onze gemeente te verhogen. De nieuwe korpschef, Walter Vranckx, heeft alleszins de ambitie om deze problematiek verder aan te pakken. Maar ook jij kan helpen: door verdachtge gedragingen tijdig door te geven aan de politie. Beter een keer te veel bellen dan een keer te weinig.

Zien en gezien worden

Er is slechts een uitzondering: zwakke weggebruikers kunnen er wel vor zorgen dat ze zelf gezien worden. Het verkeersreglement verplicht daarom aan fietsers om een duidelijk voor- en achterlicht en reflectoren vooraan, achteraan en op de trappers te voorzien. 

Als je ’s nachts toch de baan op moet, als fietser of als voetganger, draag je best fluoriscerende kledij. Dit is niet verplicht maar zeker aanbevolen. Voorzie je ook van spaakreflectoren, zo ben je in het donker vanuit alle hoeken zichtbaar. Ze behoeven geen batterij of onderhoud en gaan talloze jaren mee. Bovendien kosten ze heel weinig, minder dan € 10 voor een set.

Ook voetgangers die zich tussen 24 u en het ochtendgloren op straat begeven, kunnen best fluoriscerende kledij en verlichting voorzien. Zeker donkere klederen vermijden. Zelfs voor wie met de hond op pad gaat, bestaan fluoriscerende halsbanden en andere gadgets.

Uiteraard is dit een warme oproep aan alle automobilisten om rekening te houden met de voetgangers en fietsers op de rijbaan. Zij moeten steeds hun snelheid aanpassen bij slecht weer of als de zichtbaarheid beperkt is.

Heb je nog vragen of opmerkingen met betrekking tot de signalisatie dan kan je deze altijd doorgeven via signalisatie@bierbeek.be. Meer informatie bij de mobiliteitsambtenaar - 016 46 87 87 - milieu@bierbeek.be.