Nieuwe gemeentelijke premie voor dakisolatie

Een van de doelstellingen in het klimaatactieplan van Bierbeek is dat 50 % van de Bierbeekse woningen voorzien is van voldoende dakisolatie tegen 2020. Bierbeek wil een tandje bijsteken op deze doelstelling te realiseren met een nieuw premiereglement voor bestaande woningen.

Deze gemeentelijke premie zal vanaf 1 april 2017 ingevoerd worden en niet vanaf 1 maart zoals vermeld in In&Uit Bierbeek van maart 2017.

De premie wordt toegekend op basis van de goedgekeurde premiedossiers door Eandis, met dezelfde toekenningsvoorwaarden. Ze bedraagt 100 % van de door Eandis toegekende premie met een maximu van € 750 of € 500, naargelang de inkomenscategorie.

Meer info bij het loket omgeving in het gemeentehuis - 016 46 87 85stedenbouw@bierbeek.be - milieu@bierbeek.be