Op 1 januari 2019 gaat het nieuwe decreet over lokale besturen van start. Belangrijkste wijziging is de 'inkanteling' van het OCMW in de gemeentelijke dienstverlening. De gemeenteraad zal fungeren als OCMW-raad, er komt een algemeen directeur en een financieel directeur voor beide organisaties samen.

Dit is een belangrijke verandering die iedereen die met welzijn en zorg bezig is zal aanspreken. Daarom beslisten de gemeentelijke Welzijnsraad en Seniorenadviesraad om samen een memorandum te maken dat een aantal belangrijke krijtlijnen uitzet die deze adviesraden graag willen opgenomen zien in het toekomstig welzijnsbeleid van Bierbeek. Want op 14 oktober 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraad.

Op 7 maart nodigden de beide adviesraden de kopstukken van alle partijen uit in het gemeentehuis om hiervan kennis te nemen. Er werd afgesproken om het memorandum ook op de gemeentelijke website te zetten.

Memorandum van Welzijnsraad en Seniorenadviesraad Bierbeek over een toekomstig welzijnsbeleid (pdf)

Wie hierover  graag zijn mening kwijt wil, kan contact opnemen met:

- de voorzitter van de Seniorenadviesraad - Pol Vanden Bempt - pol.vanden.bempt@telenet.be

- de voorzitter van de Welzijnsraad - Jan Van Peteghem - jan.vanpeteghem@kuleuven.be

- de secretaris van de SAR - Liebrecht Salen - info@bierbeek.be

- de secretaris van de Welzijnsraad - Stefanie Lelièvre - info@ocmwbierbeek.be