Info-avond 'foto-voltaïsche zonnepanelen, zin of onzin?'

Eerst het dak goed isoleren, is de boodschap.

Wie daarna nog wat wil doen om de CO2-uitstoot te verminderen en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen, kan opteren voor fotovoltaïsche zonnepanelen op zijn dak. In het Bierbeeks klimaatactieplan streven we naar 25 % van de woningen hiervan te voorzien tegen 2025.

De gemeente organiseert op dinsdag 7 maart i.s.m. het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen een infosessie 'Fotovoltaïsche zonnepanelen: zin of onzin?'. Deze avond vindt plaats in de borre en start om 19.30 u.

Heb je onvoldoende middelen? Je kan lenen tot een maximaal bedrag van € 10.000 via de energielening.

Meer info bij de milieudienst milieu@bierbeek.be of bij het wooninfopunt - www.wooninfopunten.be.