De gemeente Bierbeek werft aan

De gemeente Bierbeek werft aan:

2  HALFTIJDSE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS (m/v) VOOR DE BIBLIOTHEEK (C1-C3) in contractueel verband

Je helpt mee aan de opbouw van een divers bibliotheekaanbod tot voldoening van de burgers.
Naast bibliotheektechnische taken zoals de materiële verwerking van nieuwe materialen, catalografie, assistentie bij de collectievorming en het bemannen van de balie tijdens de openingsuren, verricht je ook een aantal zuiver administratieve zaken in ondersteuning van de bibliothecaris.

Algemene voorwaarden

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
  • in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef, eventueel voorafgegaan door een preselectie)
  • bereid zijn avond- en weekendwerk te verrichten

Er zal een wervingsreserve van 3 jaar worden aangelegd.

Indiensttreding : 1 september 2017

Interesse ?

Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) en een kopie van je diploma ten laatste op 15 mei 2017 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen bij de personeelsdienst - Frans Moldenaers - tel. 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Hier vind je de selectieprocedure, de selectiecriteria (pdf) en de functiebeschrijving (pdf).