Aanwervingen

Openstaande vacatures

Er zijn momenteel 2 vacatures.

De gemeente Bierbeek werft aan:

EEN VOLTIJDS TECHNISCH ASSISTENT (D1-D3) (m/v) VOOR DE DIENST OPENBARE WERKEN in contractueel verband (met aanleg wervingsreserve voor 3 jaar)

Als geschoold arbeider verricht je specifieke technische onderhouds- of uitvoeringstaken (wegennet, fiets- en voetpaden,…), arbeidstaken i.v.m. gebouwen (schilderen, elektriciteit, metselwerk, vloeren, …), logistieke ondersteuning bij plechtigheden en manifestaties, ijzelbestrijding, eventueel bestuurderstaken (auto, tractor, kraan, vrachtwagen), …

Kandidaten moeten :

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)
 • slagen voor de selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef)
 • houder zijn van een rijbewijs B, en zeker van een rijbewijs C, is een pluspunt

Contract : voltijds contract van onbepaalde duur

Interesse ?

Kandidaturen uiterlijk op 15 april 2017 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek, samen met een uitgebreid cv, een recent uittreksel uit het strafregister en eventueel een kopie van het rijbewijs. Hier vind je de selectieprocedure (pdf) en de selectiecriteria (pdf).

Inlichtingen : personeelsdienst – Frans Moldenaers – tel: 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

EEN VOLTIJDSE MEDEWERKER LOGISTIEKE DIENST (m/v) in contractueel verband (niveau D1-D3) (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Je maakt deel uit van de logistieke dienst en staat in voor het onderhoud en de netheid van de vrijetijdinfrastructuur en het gemeentehuis. Je geeft logistieke ondersteuning aan de verschillende gemeentelijke diensten en de gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Je houdt toezicht binnen het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis en je bent een aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Algemene voorwaarden

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
 • slagen voor een selectieprocedure (praktische proef en mondelinge proef)
 • bereid zijn te werken in een ploegensysteem met ook avonddienst : 5 werkdagen per week (waaronder ook 2 of 3 zaterdagen per maand), roulatie binnen 3 vaste dagroosters, regelmatig werken op zondag, regelmatige wachtdienst tijdens het weekend
 • houder zijn van een rijbewijs B

Indiensttreding : juni 2017

Interesse?

Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud) ten laatste op 15 april 2017 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek. Hier vind je de selectieprocedure (pdf) en de functiebeschrijving (pdf).

Inlichtingen: personeelsdienst - Frans Moldenaers - tel: 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Spontaan solliciteren

Wil je spontaan solliciteren bij de gemeente Bierbeek? Dat kan door je in te schrijven in ons sollicitatiebestand en wij houden je op de hoogte van onze vacatures. Vul het formulier hieronder in en bezorg het aan het gemeentebestuur t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek of aan personeel@bierbeek.be.

Spontane sollicitatie: formulieren

Solliciteren bij het OCMW? Schrijf een brief naar het OCMW Bierbeek - Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek - tel: 016 46 10 74 - info@ocmwbierbeek.be.

Solliciteren bij het Woonzorgcentum? Contacteer WZC d'Eycken Brug - Bergenlaan 5 - 3360 Bierbeek - tel: 016 88 58 64 - personeelsdienst@deyckenbrug.be.       

Solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk eens op www.werkenvoorvlaanderen.be.

delen print naar pdf afdrukken